Raphaela Gilla

Raphaela Gilla is a Singer, Vocal-medium, Music channeler and Spiritual creator. She was born and raised in Tel Aviv, Israel. Currently she lives and works in London and Berlin.

Arik Blum – ספרים מומלצים לקריאה

Arik Blum שם ספר: הַדֶּרֶךְ לָאֵלָה שם המחברת: רפאלה גילה מספר עמודים: 187 הוצאת ספרים : פרדס תאריך הפקה: שנת 2023 “הדרך לאלה” הוא אוסף שירים מיוחדים בשפת הכתיבה ובתוכנם, שירים תיקשורים שהתקבלו ממימדים גבוהים, ממדריכים רוחניים ומהמלאכים. הם מאופיינים ע”י מקצבים ומשקלים מיוחדים ושפה גבוהה שאיננה שפת יום יום. לספר השירה הַדֶּרֶךְ לָאֵלָה ולאיורים שבו יש אנרגיה מיוחדת

Arik Blum – ספרים מומלצים לקריאה Read More »